Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT.

Wientjes piano,s kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wientjes piano,s,en/of omdat u deze zelf bij het mailen of telefonisch contact aan Wientjes piano,s verstrekt. Wientjes piano,s kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Uw IP -adres (meegezonden met u e-mail, er wordt niet actief gebruik gemaakt van uw IP adres.)

WAAROM WIENTJES PIANO,S GEGEVENS NODIG HEEFT.

Wientjes piano,s verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk ( per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Wientjes-piano,s uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht,doorgaans bestaande uit pianostemmen en/of reparatie.

HOELANG WIENTJES PIANO,S GEGEVENS BEWAART

Wientjes piano,s bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waardoor uw gegevens worden verzameld.Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Wientjes piano,s verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van Wientjes piano,s worden geen algemene bezoekgegevens bij gehouden,waaronder IP – adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden daardoor niet gebruikt voor analyse van bezoek en klikgedrag op de website.Wientjes piano,s gebruikt deze informatie ook niet om de werking van de website te verbeteren en worden derhalve ook niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Wientjes piano,s maakt geen gebruik van Google Analytics.

GEGEVENS INZIEN,AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar fred@wientjespianos.nl, Wientjes piano,s zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Wientjes piano,s neemt de bescherming van uw serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,verlies,onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wientjes piano,s maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat u persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Persoonsgegevens worden bewaard op een computer die niet met internet verbonden is.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijziingen zijn van misbruik,of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wientjes piano,s verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wientjes piano,s op via fred@wientjespiano.nl of via de website www.fredwientjespiano.nl . Wientjes piano,s is ook als volgt te bereiken:

Postadres: Hazelaarstraat 11, 6851HG Huissen.

Inschrijfnummer handelsregister Kamer van Koophandel:09046911.

Telefoon 026-3259185.

E-mailadres fred@wientjespiano.nl